Přeskočit na obsah

Co říkají certifikační autority

Patentovaný postup opravy, který je vhodný pro všechny otevřené regálové systémy, úspěšně prošel testy kvality předních zkušebních ústavů. Veškeré práce a opravy prováděné společností ROS na regálech a výškových regálech různých výrobců jsou pojištěny.

Pro další informace kontaktujte společnost ROS Czechia.

Patentovaný postup opravy, který je vhodný pro všechny otevřené regálové systémy, úspěšně prošel testy kvality předních zkušebních ústavů.

Ve vlastní zkušební laboratoři společnosti DEKRA byly zkušební vzorky několikrát deformovány podle normy DIN EN 15635, narovnány metodou ROS a poté byla stanovena jejich únosnost. Pod elektronovým rastrovacím mikroskopem odborníci zkoumali, při jaké výšce zatížení nebo při jakém zatěžovacím cyklu dochází k prasklinám materiálu.

Bylo zjištěno, že při použití metody ROS měly testované regálové stojiny po dvou opravách na stejném místě nezměněnou nosnost. Další šetření zahrnovala uvedená organizační opatření a opatření k zajištění kvality:
      ● popis postupů,
      ● použití vhodných nástrojů,
      ● předpoklady pro aplikaci,
      ● školení zaměstnanců,
      ● opatření v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

Certifikát DEKRA na vyžádání.

Společnost Bureau Veritas byla pověřena, aby zjistila, jestli je tento postup v souladu se stávajícími předpisy a jestli vede k bezpečným výsledkům.

Závěry a doporučení: Popsaný technický postup společnosti ROS představuje současnou úroveň technologie. Hodnocení je založeno na normě EN 15635 a je platí pro všechny země v Evropě, pro které tato norma platí. … V regálových systémech se obvykle používají typy oceli s vysokou mírou plasticity, které jsou proto vhodné pro tváření za studena. Všechny tyto typy oceli lze opravit postupem hodnoceným v tomto posouzení. Proto lze postup opravy extrapolovat na všechny druhy stojin vyrobených z těchto materiálů. Tento postup opravy stojin byl společností Bureau Veritas schválen. K tomuto postupu lze vydat certifikát.

Zpráva o návrhu, výrobě a výstupní kontrole Bureau Veritas na vyžádání.

Kromě toho byl náš proces certifikován mezinárodní skupinou SGS, která se zabývá testováním zboží, a mezi její hlavní služby patří inspekce, testování, certifikace a ověřování. Společnost ROS zadala studii chování paletových regálů, na kterých provedla dvě opravy po předchozí 10mm deformaci. To odpovídá hodnotě, kterou norma DIN EN 15635 „Pevné ocelové regálové systémy – Použití a údržba skladovacích zařízení“ uvádí ve vymezeném červeném stupni nebezpečí.

Ověřovací zpráva o procesu opravy ROS: V této zprávě jsou uvedeny výsledky oprav provedených prostřednictvím pracovního postupu oprav společnosti ROS a analýza stavu regálu ve všech fázích až do doby návratu do procesu. Cílem tohoto dokumentu je ukázat efektivní spolehlivost této pracovní metody a také získané výsledky. … Na základě analýzy empiricky získaných hodnot tlakové zkoušky lze potvrdit, že testovaná regálová podpěra po opravě nevykazuje žádnou ztrátu mechanických vlastností. 

Zpráva o validaci postupu SGS na vyžádání.

Jsou vaše regály bezpečné a byly v posledních 365 dnech zkontrolovány?

Nechte si zdarma poradit od profesionála!

Výběr našich referencí