Přeskočit na obsah

Inspekce regálů

S námi si nemusíte dělat starosti s každoročním obnovováním inspekčního certifikátu. Naši odborníci pomocí formální vizuální kontroly pravidelně kontrolují, zda vaše jednotlivé regálové systémy splňují předpisy. Provádíme důkladnou kontrolu regálů, takže si můžete být jisti, že váš regálový systém je kontrolován v souladu s příslušnými normami. Tuto kontrolu provádíme přímo na místě. Zde výsledky písemně zaznamenáme. Kontroluje se jak samotná konstrukce, tak upevnění ke stavební konstrukci. Po kontrole vás budeme informovat o případných poškozeních a poradíme vám s možnými opravami. Můžeme vám také poskytnout speciálně navržené pružné ochrany regálových sloupů, které zajistí dlouhodobou ochranu vašich regálů.

Každý provozovatel musí zajistit periodickou kontrolu a servis skladových regálů. Náš tým tvoří nezávislí odborníci, kteří provádějí odborné vizuální kontroly a vyhodnocení, jestli jednotlivé regálové systémy splňují dané předpisy. Po kontrole vám předáme písemnou kontrolní zprávu. Můžeme vám také poskytnout speciálně navržené pružné ochrany regálových sloupů, které zajistí dlouhodobou ochranu vašich regálů.

Bezpečnost vašich regálových systémů

Regálové systémy jsou vystaveny řadě nebezpečí: např. nebezpečí požáru a výbuchu nebo koroze či povětrnostním vlivům. Pravidelné kontroly zajišťují, že jsou vaše regálové systémy v perfektním stavu, a pomáhají předcházet rizikům a poškozením. Z tohoto důvodu je zákonným požadavkem, aby regálové systémy byly každoročně kontrolovány odborníkem. Proto regálové systémy podléhají povinné kontrole. Legislativní předpisy  ukládají zaměstnavatelům povinnost nechat své skladovací systémy systematicky kontrolovat kompetentní osobou nejméně jednou za 12 měsíců. Norma ČSN EN 15635 specifikuje typ a postup zkoušek. Kromě toho stanoví mezní hodnoty pro hodnocení rizik.

Poškození regálových systémů

Kontrola regálů se zaměřuje na konstrukční stabilitu a integritu skladovacího systému. V případě, že je regál poškozen, naši zkušení odborníci poškození posoudí podle stanovených klasifikačních kritérií normy EN pro skladovací systém. Následně také klasifikují škody do stupňů nebezpečí. Pokud je stupeň nebezpečí zelený, je příslušný regálový systém barevně označen. Poškození nemusí být opraveno ihned, ale mělo by být sledováno po dobu jednoho roku. Pokud se stav dále nezměnil, postačí další pozorování poškození. Při oranžovém a červeném stupni nebezpečí je nutná okamžitá oprava. Tímto způsobem lze předejít potenciálním nebezpečím a dalším nehodám. Regál smí být zatížen až po jeho řádné opravě. Předejdete tak dalším škodám nebo rizikům. S opravou vám samozřejmě rychle pomůžeme. To umožňuje rychlé obnovení provozu.

Kvalita díky zkušenostem

Skupina ROS působí v oblasti kontroly a oprav regálů již mnoho let. Náš patentovaný a certifikovaný systém oprav je v souladu s evropskými právními předpisy. To znamená, že můžeme profesionálně provádět také vaše roční kontroly v souladu s ČSN EN 15635. Kromě ročních prohlídek provádíme také analýzy závad, opravy a údržbu podle nejnovějších poznatků. Každá služba je přizpůsobena konkrétně vám a vaší společnosti. Zaručujeme plnou transparentnost následných nabídek na kontrolu a opravu regálů. Neváhejte nás kontaktovat pro nezávaznou konzultaci.

Přehled vašich výhod

  • Celostátní servis a nezávislost na výrobci.
  • Provoz nemusí být kvůli naší kontrole zastaven.
  • Transparentní odhad nákladů na opravu.
  • Podrobná inspekční zpráva v krátkém čase.
  • Kontrola certifikovanými inspektory podle předpisů.
 

Kontrolní postup pro klasifikaci poškození

Jsou vaše regály bezpečné a byly v posledních 365 dnech zkontrolovány?

Nechte si zdarma poradit od profesionála!

Analýza příčin

ROS System znamená spolehlivost, stabilitu a kvalitu. Nabízíme flexibilní balíčky služeb, aby bylo možné bez problémů realizovat i neobvyklé požadavky. V případě inspekcí regálů v logistice zkoumáme nejen poškození a jeho příčinu, ale také příčiny tohoto poškození: Šlo o mechanické přetížení způsobené přeplněnou přepravní paletou? Bylo poškození způsobeno posunem nákladu během přepravy?

Jakmile naši odborníci zjistí příčinu, mohou posoudit stav vašich regálů a doporučit opatření, která zabrání budoucímu poškození. Takovými preventivními opatřeními mohou být například pevnější háky nebo kovové desky, které se upevní na určitých místech. To nejen zvyšuje efektivitu, ale také chrání váš inventář před zbytečným poškozením.

Žádost o kontrolu regálů