Přeskočit na obsah

Často kladené otázky

Společnost ROS System, s.r.o. a DEKRA certifikují provádění maximálně dvou oprav na každém jednotlivém regálovém sloupku na stejném místě. Všechny nezávisle provedené testy metody oprav ROS ukazují, že regálovou stojinu je možné opravit až pětkrát, než dojde k oslabení materiálu. Podrobná metoda pro testování, klasifikaci a opravu poškození vytvořená společností DEKRA, má tedy zabudovaný bezpečnostní faktor 150 %.

Ano, postižené regálové police můžou zůstat zatížené, pokud je poškození klasifikováno jako žluté nebo zelené. Pokud je poškození klasifikováno jako červené, musí být regál okamžitě vyklizen a uzamčen, jak stanovuje ČSN EN 15635. Tímto se zajistí splnění povinností v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a odpovědností uživatelů regálové sestavy.

Systém opravy regálů ROS vrací poškozeným sloupkům regálů jejich původní tvar a pevnost, a to pomocí několikanásobného lisování za studena za použití řízeného hydraulického tlaku a přesně tvarovaných nástrojů z extrémně vysokopevnostní oceli. Pro podrobnější technické vysvětlení nás prosím kontaktujte.

Ano, naprosto. Náš postup opravy nezávisle testovaly přední světové instituce. Jednou z nich je stejná zkušební instituce, kterou používají všichni evropští výrobci regálů ke kontrole svých vlastních statických výpočtů a k zajištění souladu s různými normami EN. Kromě toho byla metoda opravy ROS oficiálně certifikována společností DEKRA, největším evropským orgánem pro testování, výzkum a certifikaci výrobků. Smyslem certifikace bylo splnění souladu s evropskou normou EN 15635 – Ocelové statické skladovací systémy – používání a údržba skladovacího zařízení. Organizace ROS působí po celém světě a ročně provede přibližně 150 000 oprav regálových stojin a vzpěr. Tak rozsáhlá a úspěšná síť není možná bez prokázání způsobilosti a dodržování národních bezpečnostních norem.

Doba trvání opravy sloupků za použití naší patentované metody závisí na míře poškození. Obvykle dokážeme za den opravit 15 až 20 stojin.

Společnost ROS System, s.r.o. obvykle zahajuje práce do dvou až tří týdnů od obdržení objednávky. Vzhledem k tomu, že poptávka enormně vzrostla, vyškolí společnost DEKRA a ROS System, s.r.o. další techniky, abychom svým zákazníkům mohli zajistit realizaci v rozumné době.

Naší certifikovanou metodou můžeme uvést do původního stavu všechny profily regálů válcovaných za studena, pokud nejsou uzavřené.

Ne, minimální rozsah objednávky není stanoven. Vzhledem k pokrytí souvisejících režijních a administrativních výloh a nákladů spojených s příjezdem servisního týmu a nastavením technologie je ale cenově výhodné provést alespoň 10 oprav.

DEKRA je největší evropský orgán pro testování, výzkum a certifikaci výrobků v oblasti bezpečnosti, životního prostředí a zdraví. Tato odborná organizace s víc než 46 000 zaměstnanci působí ve víc než 60 zemích na 5 kontinentech. Mezinárodní expanze společnosti DEKRA začala v roce 1988 vstupem na francouzský a italský trh. Od té doby společnost pokračuje v rozšiřování své globální pozice prostřednictvím strategických akvizic – mimo jiné o pobočky v Číně, USA, Jihoafrické republice a na Novém Zélandu. V roce 2017 společnost rostla již čtrnáctým rokem v řadě, přičemž obrat skupiny se zvýšil o 8 % na víc než 3,1 miliardy eur. Počet zaměstnanců vzrostl o 4 700 na víc než 44 000. V současné době je DEKRA čtvrtou největší odbornou organizací v oboru TIC (testování, inspekce, certifikace) na světě. 

Všechny sloupky a vzpěry opravené metodou ROS po každé opravě označíme odolným štítkem identifikujícím opravu. V deníku oprav uvedeme veškeré opravené komponenty včetně jejich umístění. Tento protokol pak uložíme do naší databáze a v elektronické podobě ho pošleme také zákazníkovi. Kromě vizuálního označení opravených sloupků existuje tedy i elektronická evidence, což opět eliminuje riziko opravy stejného sloupku víc než dvakrát (to je maximální počet oprav stojiny podle naší certifikace ČSN EN 15635).

Společnost ROS System, s.r.o. přebírá plnou odpovědnost za vady a zaručuje se pojištěním odpovědnosti
za škodu. Záruka na opravené prvky je 2 roky.

Norma ČSN EN 15635 stanovuje, že osoba odpovědná za bezpečnost skladovacích systémů by měla každý týden, nebo v jiných pravidelných intervalech podle posouzení rizik, provádět vizuální prohlídku regálů. Kromě toho by měla odborně způsobilá osoba minimálně jednou ročně provést nezávislou odbornou inspekci.

Ano, nabízíme kontroly regálů, které provádějí nezávislí inspektoři regálů.

Nyní, když existuje díky ROS mnohem pohodlnější a cenově výhodnější řešení, je zcela normální, že výrobci regálů jsou z obchodního a konkurenčního hlediska znepokojeni. Podle technického výboru BGHW „opravy regálů smí provádět společnosti, které nejsou výrobci regálů, a to i bez schválení výrobcem“. Při rozhodování mějte na paměti několik důležitých skutečností:
ČSN EN 15635 nemá status zákona, ale má charakter doporučení. Uznané technologické předpisy nejsou definovány pouze normami ČSN EN. Odchylka od normy je možná kdykoli, pokud je k dispozici znalecký posudek. Za námi stojí znalecké posudky a certifikace mezinárodně uznávaných orgánů DEKRA, SGS a Bureau Veritas. Uvedené autority provedly nezávislé hodnocení založené na normě EN 15635 se souhlasným závěrem, že naše metoda odpovídá nejmodernějším technologickým postupům, je v souladu se stávajícími předpisy a vede k bezpečným výsledkům.
● Neexistují právní, věcné ani technické důvody, které by byly proti opravám naším postupem, který je certifikovaný, patentovaný, udržitelný, bezpečný, schválený a pojištěný.
● Naše metoda opravy je podpořena rozsáhlým pojistným plněním.
● Naše metoda opravy je výrazně cenově výhodnější. Využití našeho patentovaného systému dosahuje až 80 % úspory nákladů ve srovnání s výměnou materiálu.
● Oprava je výrazně rychlejší než výměna a naše dodací lhůty jsou mnohem kratší. Pro vás jako zákazníka způsobuje mnohem menší narušení skladového provozu.
● Oprava je šetrnější k životnímu prostředí. To je mnoho dobrých důvodů, proč při příštím poškození vyzkoušet metodu opravy ROS. Nechte se přesvědčit!

Nenašli jste odpověďna vaši otázku a rádi byste se zeptali na další věci? Kontaktujte nás na
info@ros-czechia.cz nebo na telefonu +420 736 607 445.