Přeskočit na obsah

Impressum

ROS System, s.r.o.

Argentinská 772/3

170 00 Praha – Holešovice

IČO: 17710774

DIČ: CZ17710774

Telefon: +420 736 607 445

Email: info@ros-czechia.cz

Web: www.ros-czechia.cz

Odpovědnost za obsah

Zveřejněný obsah na webových stránkách společnosti ROS System, s.r.o. je průběžně a s nejvyšší pečlivostí kontrolován a aktualizován. Za správnost, aktuálnost a úplnost obsahu přesto však nemůžeme přijmout odpovědnost. Odpovědnost za všechna rozhodnutí, která vyplývají z používání poskytovaných informací, přísluší zcela samostatně návštěvníku stránky. Obzvláště nemohou být vzneseny jakékoliv právní nároky vyplývající z používání těchto webových stránek.

Odpovědnost za odkazy

Naše webové stránky odkazují na externí webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za obsah třetích stran. Za obsah odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky byly v době odkázání zkontrolovány, zda neporušujií právní předpisy. Jakýkoliv nelegální obsah nebyl v době vložení odkazu rozpoznatelný. Průběžná kontrola obsahu odkazovaných stránek však není přiměřená bez konkrétních známek porušení zákona. Pokud se dozvíme o jakémkoliv protiprávním obsahu, okamžitě tyto odkazy odstraníme.